• 0 (216) 428 06 41-42
  • minouvet@gmail.com
Anestezi ve Ağrı Yönetimi

Anestezi ve Ağrı Yönetimi

Anestezi, operasyon kararlarında hasta yakınlarının en çok korktuğu konudur. Özellikle geriyatrik yaş grubunda bulunan hastalarımızın sahipleri sıklıkla anestezi ile ilgili endişelerini dile getirirler. Ancak;  anestezi öncesi yapılacak uygun tahlil ve muayeneler ile hastanın yaşı, ırkı ve sahip olduğu hastalıklar açısından değerlendirilerek oluşturulan; doğru ve güvenli bir anestezi protokolü ile risk minimuma indirilir. Yaş bir hastalık değildir. Fakat sadece yaşı yüzünde korkulup yaptırılmayan tedaviler, patili dostumuzun yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi oranda etkilemektedir.

İyi ve güvenli anestezi tek bir ilacın uygulanması ile değil, bir protokol dahilin de çeşitli ilaç kombinasyonları ile mümkündür. Bunun için kliniğimizde yıllar içinde edinilen deneyim ve aldığımız birçok eğitimde edindiğimiz bilgiyle her hastaya özel protokoller uygulamaktayız. Minouvet bünyesinde yapılan her ameliyat; ameliyathanemizde bulunan gaz anestezisi cihazı ile ( voletil anestezi- isofloran) en güvenli yolla yapılmaktadır. Hastaların solunumu ve dolaşımı bu süreçte monitörizasyon ile takip edilmektedir.

Anestezi kadar önemli bir diğer konu da ağrı yönetimidir. Operatif müdahalelerin hepsi ve tümoral durumlar, eklem ve kemik hastalıkları gibi birçok durumda hastada yoğun bir ağrı olur. Maalesef sadece ağrı kesici uygulamaları, bu ağrıların kesilmesi ya da kontrol altına alınmasında yetersiz kalır. Bu sebeple onların anesteziden ağrısız uyanabilmeleri veya kronik hastalıklarının ağrıları ile baş edebilmeleri için Minouvet bünyesinde bizler multimodüler ağrı yönetimi uygulamaktayız.