Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak;
Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,
Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma,
Sanatımı doğrulukla yapacağıma,
Mesleğimin onurunu koruyacağıma,
Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime,
Bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma,
Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime,
Çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma,
Hasta yakınlarının duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma,
Mesleki bilgimin gereğini yaparken sosyal, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeyeceğime,
Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları açıklamayacağıma,
Bilimsel yöntemlerden sapmadan,
Deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek mesleğimi icra edeceğime,
İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE ŞEREF SÖZÜ VERİR AND İÇERİM.